Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 19 2018

jrb
08:13
1320 8e58 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasmoke11 smoke11
jrb
08:12
1098 945a 500
Reposted fromzie zie viasmoke11 smoke11

May 18 2018

jrb
17:20
3735 2aee 500
Reposted fromcontigo contigo vianowaczi nowaczi

May 17 2018

jrb
20:52
6462 124f 500
Reposted fromTamahl Tamahl via8agienny 8agienny
jrb
20:44
8827 27b2 500
Reposted fromMadristas Madristas viatomash tomash
jrb
20:42
Już nie będzie pierwszych randek.
Już nie będzie tego uczucia, kiedy po raz pierwszy ściągasz z niej stanik, ona ma dwadzieścia lat i pachnie bzem.
Nie będziesz już na studiach.
Nie będziesz już pił do rana z przyjaciółmi, budując więzi, które są w stanie przetrwać dekady.
Nie będziesz krzyczał do niej pełnym głosem "kocham cię" i nie będziesz już widział pełnego oddania uśmiechu kobiety. Bez śladu cynizmu.
Nie zobaczysz już nigdy światła w jej oczach na twój widok, kiedy masz swoje usta trzy centymetry od jej i trzymasz jej twarz w dłoniach.
Nie pójdziesz już nigdy do pierwszej pracy. Bo masz ich za sobą już kilka.
Tak jak w piosence Świetlików. Nie będzie już takiej wiosny, nie będzie takiego lata, a wódka nie będzie tak zimna i pożywna. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea

May 15 2018

jrb
20:32
6759 6e53
Did I win?
Reposted fromkopytq kopytq viaxal xal
jrb
20:32
Reposted fromfungi fungi viaxal xal
jrb
20:05
6154 c750 500
jrb
17:38
jrb
17:29
6119 b1bc 500
Reposted fromUbik Ubik viapl pl
jrb
16:46
7087 8112 500
Reposted fromstroschek stroschek viapl pl

May 14 2018

jrb
20:21
6565 d490 500
Reposted fromtfu tfu

May 11 2018

jrb
14:44
8010 353e 500
Reposted fromantichris antichris viatfu tfu

May 06 2018

jrb
21:00
8597 0929 500
jrb
16:21
4983 8754
Reposted fromtichga tichga viabrzoskvinia brzoskvinia

May 01 2018

jrb
14:51

April 30 2018

jrb
21:11
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaedhell edhell
jrb
21:11
3733 3aa7 500
Tier 3 Meme
Reposted fromvolldost volldost vianowaczi nowaczi
jrb
21:10
5327 4025 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl